آرکا ارتباط امید جلین

معرفی شرکت آرکا ارتباط

آدرس : استان گلستان، گرگان، شهر جلین، بلوار امام رضا، نبش کوچه 17، ساختمان دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین، طبقه 2
کد پستی : 4935117741
همراه : 09112752941 – 01732141570
ایمیل : info@arkaertebat.ir