افتتاحیه پروازهای جدید مسافربری شرکت سبز گشت امید در مسیر گرگان-تهران-گرگان.

با برقراری این قرارداد، فعالیت امبرائرهای شرکت هواپیمایی پویا در فرودگاه گرگان آغاز شد و طی آن ۱۸ پرواز هفتگی جدید به ناوگان هوایی گرگان افزوده گردید.

برنامه پروازهای این شرکت به شکل ذیل می باشد:

گرگان به تهران     همه روزه    ساعت ۶

تهران به گرگان    همه روزه    ساعت ۲۱

گرگان به کیش    سه شنبه ها و جمعه ها   ساعت ۱۶

کیش به گرگان    سه شنبه ها و جمعه ها    ساعت ۲۲:۳۰