بر خود می بالیم و خدمت به مردم و سهامداران را وظیفه دانسته و رسیدن به بالاترین پرتفوی عملکرد را یکی از اهداف این مجموعه می دانیم.

افتتاح کارخانه تولید خمیر کاغذ شرکت فرآوری تُسکا مزایای ذیل را با خود بهمراه دارد:

  • تامین بخشی از نیاز کشور به ماده اولیه تولید کاغذ و جلوگیری از خروج ارز.
  • تبدیل پسماند محصولات کشاورزی که هم اکنون به عنوان عامل مزاحم می باشد به کالایی با ارزش افزوده بالا و نیاز استراتژیک کشور.
  • جلوگیری از آتش زدن کاه گندم که سبب خسارات مکرر از جمله آتش سوزی مناطق کشاورزی، تخریب اکوسیستم منطقه و آلودگی هوا و جلوگیری از قطع بی رویه درختان می شود.
  • ایجاد۶۰ فرصت شغلی مستقیم و ۲۵۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم.

در آخر از عنایت جناب رئیس جمهور محترم دکتر روحانی بابت درج خبر افتتاح کارخانه تُسکا در صفحه اینستاگرام خود و بذل و توجه ایشان کمال تشکر و قدردانی را داریم، باشد با حمایت های ایشان و در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) با توجه به برنامه ۱۰ ساله ممنوعیت قطع درختان، محصول ما جایگزین مناسبی برای کارخانجات تولید کاغذ باشد.