درخواست برگه سهام

سهامدار گرامی شما می توانید با تکمیل فرم زیر نسبت به دریافت اصل برگه سهام خود اقدام نمایید. خواهشمند است اطلاعات درخواستی را دقیق تکمیل بفرمایید.
  • بصورت کامل همراه با صفر وارد نمایید
  • بصورت کامل همراه با صفر وارد نمایید
  • در صورت عدم درج دقیق آدرس مسئولیت برگشت خوردن بسته پستی برعهده شما می باشد