درباره ما.

با توجه به انحلال تعاونی اعتبار امید جلین و ادغام آن با موسسه اعتباری کاسپین، کارکنان این تعاونی با هدف زنده نگه داشتن نام این تعاونی  تقاضای سرمایه گذاری در سهام آن شرکت را به اعضای هیات مدیره اعلام نمودند؛ پس از بررسی موضوع توسط هیات مدیره شرکت با ورود آنان از طریق افزایش سرمایه شرکت موافقت بعمل آمده و این موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده و هم اکنون با سرمایه ثبتی به مبلغ 110/513 میلیون ریال و با نزدیک به 1000 سهامدار حقیقی و حقوقی در حال فعالیت می باشد.

شرکت دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین با نام اختصاری “داباج” در سال 1395  با سرمايه اوليه 10 میلیون ريال تاسيس گرديد. جلسه هیات موسس شرکت در تاریخ 24/08/1395 مصادف با هیجدهمین سالگرد تاسیس تعاونی اعتبار امید جلین توسط تعدادی از کارکنان این تعاونی برگزار گردید