استان گلستان، گرگان، شهر جلین، بلوار امام رضا، نبش کوچه ۱۷، ساختمان دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین

کد پستی :            ۴۹۳۵۱۱۴۳۸۴

همراه :              ۰۹۱۱۷۲۴۴۵۶۵

تلفن :               ۰۱۷۳۱۸۶۴۰۰۰

پیامک:                   ۱۰۰۰۱۱۹۱۳

فکس:              ۰۲۱۴۳۸۵۸۴۴۰

تلگرام و اینستاگرام


با ما در ارتباط باشید