یکی از مهم ترین سیاست های صهیونیسم و استکبار جهانی، فشار اقتصادی به کشور هایی است که زیر بار حرف زور نمی روند. مورد هدف قرار دادن اقتصاد یک کشور باعث زیر فشار رفتن قشر متوسط و پایین جامعه می شود. تنها راه نجات، وابستگی حداقلی به واردات و اقتصادی مقاوم در برابر فشار ها […]

اقتصاد یکی از مهم ترین مسائلی است که با زندگی بشر گره خورده و قابل جدا شدن نمی باشد. یک اقتصاد قوی یا ضعیف می تواند روی جنبه های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به شدت تاثیر بگذارد. تحریم، قحطی، بیکاری، شکاف طبقاتی، تورم، رکود و… نمونه هایی از پیامد های اقتصاد ضعیف است.   […]

تجارت و بازرگانی سال های زیادی است که توسط افراد انجام می شود و در آینده نیز همچنان وجود خواهد داشت. هر چند روند انجام این فعالیت به مرور زمان تغییر کرده، ولی داد و ستد کالا همیشه یکی از مهم ‌ترین نیاز های بشر بوده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. با این […]