مطالب توسط مدیریت سایت

,

اعطای دکترای مدیریت دانشگاه Mikimoto ژاپن به دکتر امیر عمادالدین

در اجلاس بین‌المللی تعالی کسب‌وکار در دوران رکود به روش مدیریتی ژاپن، با توجه به تألیفات مرجع و نقش‌آفرینی دکتر امیر عمادالدینی درزمینهٔ علوم مالی و سرمایه‌گذاری و تجربه امور اجرائی و مشاوره‌ای، پس از ارزیابی و مشاوره دانشگاه تهران، دانشگاه Mikimoto ژاپن دکترای افتخاری به ایشان اهداء نمود. در این مراسم که در تهران، […]