به گزارش روابط عمومی، دکتر غفاری مدیر کل بهزیستی استان گلستان دراین باره گفت: بیست و چهارمین همایش بازیهای کشوری «المپیک ویژه ایران» با حضور بیش از۵۵۰ معلول کم توان ذهنی و ورزشکار عضو المپیک ویژه ایران از سراسر کشور، تعدادی از همراهان المپیک ویژه کشور گرجستان و تعدادی از اعضای المپیک ویژه جهان ، مربیان ، داوطلبان و اعضای خانواده های ورزشکاران و همچنین مسئولان کشوری و منطقه ای از ۱۹ اردیبهشت ماه امسال به مدت ۳ روز در سه رشته ورزشی: دو میدانی، فوتبال و بوچیبه میزبانی بهزیستی استان درگرگان برگزارخواهد شد.
وی افزود با توجه به اهمیت برگزاری این همایش و تاثیر آن درایجاد انگیزه و تقویت روحیه امید به زندگی در میان معلولین کم توان ذهنی و جامعه هدف، معاونت توانبخشی بهزیستی استان جلسات هماهنگی فعالیتهای اجرایی و برگزاری این همایش را از ۱۹فروردین ماه با حضور مدیران ومسئولین مراکز توانبخشی استان آغاز نمود.
معاون توانبخشی بهزیستی استان در این باره گفت: با عنایت به ملی بودن این مسابقات و شرکت ورزشکاران معلول ازسراسر کشور و حضور مهمانان و ورزشکاران خارجی در این مسابقات، نشست هم اندیشی در خصوص چگونگی برگزار نمودن این جشنواره با همکاری و شرکت ۱۵ مرکز توانبخشی استان که به عنوان نمایندگان استان گلستان در این المپیک حضور خواهند یافت، برگزار شد.