هدف نهایی و استراتژیک

هدف نهایی و استراتژیک شرکت: خلق بالاترین ارزش افزوده برای سهامداران، مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است و امید آن داریم با پشتوانه تجربیات گران قدر مدیران شرکت و همچنین اتکا به منابع انسانی متخصص، متعهد و دلسوز خود بتوانیم با تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری مناسب و با نظارت و کنترل مستمر آن شاهد بهترین نتایج باشیم.

ماموریت و چشم انداز

رسیدن به پورتفوی صنایع هدف برای افق منتهی به سال ۱۴۰۵ شامل:
– گروه تولیدی
– گروه بازرگانی
– گروه خدماتی
– گروه عمرانی