درباره ما.

با توجه به انحلال تعاونی اعتبار امید جلین و ادغام آن با موسسه اعتباری کاسپین، کارکنان این تعاونی با هدف زنده نگه داشتن نام این تعاونی  تقاضای سرمایه گذاری در سهام آن شرکت را به اعضای هیات مدیره اعلام نمودند؛ پس از بررسی موضوع توسط هیات مدیره شرکت با ورود آنان از طریق افزایش سرمایه شرکت موافقت بعمل آمده و این موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده و هم اکنون با سرمایه ثبتی به مبلغ ۱۱۰/۵۱۳ میلیون ریال و با نزدیک به ۱۰۰۰ سهامدار حقیقی و حقوقی در حال فعالیت می باشد.

شرکت دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین با نام اختصاری “داباج” در سال ۱۳۹۵  با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون ریال تاسیس گردید. جلسه هیات موسس شرکت در تاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ مصادف با هیجدهمین سالگرد تاسیس تعاونی اعتبار امید جلین توسط تعدادی از کارکنان این تعاونی برگزار گردید