برای ارتباط با دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین میتوانید از راه های زیر اقدام نمایید

شماره تماس

01731864000

فکس

02143858440

شماره همراه

09117244565

ارسال پیام کوتاه

100011913

استان گلستان، گرگان، شهر جلین، بلوار امام رضا، نبش کوچه 17، ساختمان دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین