برای ارتباط با دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین میتوانید از راه های زیر اقدام نمایید

شماره تماس

۰۱۷۳۱۸۶۴۰۰۰

شماره همراه

۰۹۱۱۷۲۴۴۵۶۵

ارسال پیام کوتاه

۱۰۰۰۱۱۹۱۳

استان گلستان، گرگان، شهر جلین، بلوار امام رضا، نبش کوچه ۱۷، ساختمان دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین