بازدید رئیس و اعضای محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت دهکده اقتصادی بین‌المللی امید جلین به همراه مدیران شرکت سپاهان ماشین، از خط تولید شرکت گرگان سفال امید جهت ارتقاء سیستم تخلیه سنتی به ماشینی جهت افزایش راندمان تولید در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۱