نوشته‌ها

بازدید اعضای هیات مدیره از همایش

بازدید آقایان غلامرضا پائین محلی مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره دهکده، دکتر محمدرضا اسماعیلی راد، محمد مهدی ایزد، عباس صابر و رمضانعلی گنجی مدیر اجرایی هیئت تسویه از غرفه شرکت رایان استرآباد آرکا در نمایشگاه و همایش خدمات کسب و کار استان گلستان در کارخانه نوآوری گرگان.