نوشته‌ها

در دیدار عصر امروز احمد امیر آبادی فراهانی با عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به ویژه از طریق فعال شدن کمیته تهاتر و بازارچه های مرزی تاکید شد.

به گزارش ملت بیدار:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عبدالرزاق داود ، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی امروز یکشنبه ( ۱۶ آبان ماه ) با احمد امیرآبادی فراهانی، رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

امیرآبادی در ابتدای این دیدار بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی جهت رفع موانع موجود بر سر راه همکاری های دو کشور تاکید نمود و بیان داشت: مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام آمادگی جهت تبادل هیأت و گسترش مناسبات پارلمانی میان نمایندگان مجالس دو کشور از تقویت و تحکیم روابط دوستانه فیمابین استقبال می کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در ادامه ضمن اشاره به سفر اخیر گروه دوسـتی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد و همچنین تبادل هیأتهای دولتی و نظامی میان مقامات دو کشـور افزود: امیدواریم این گفتگوها منجر به دمیدن روحی تازه در روابط سیاسی و نظامی دو کشور و حصول نتایج موثر در همکاریهای همه جانبه گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تشکیل کمیته تهاتر به عنوان مکانسیمی برای ارتقاء سطح مناسبات تجاری و اقتصادی تأکید کرد و گفت: باتوجه به توافقات میان مقامات عالی دو کشـور، باید با استفاده از ساز و کارهای موجود روابط اقتصادی و تجاری فیمابین را بیش از پیش تقویت نماییم.

وی در پایان این دیدار افزود: از برگزاری مستمر جلسات کارشناسی با هدف حل و فصل موضوعات گوناگون از جمله کشاورزی، تجارت دوجانبه و توسعه بازارچه‌های مرزی در جریان سفر جنابعالی به تهران و همچنین در نهمین کمیته مشترک تجاری میان دو کشور، استقبال و حمایت می‌کنیم.
مطالعه کنید کمیته تهاتر به عنوان مکانیسمی برای ارتقاء سطح مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان تشکیل شود

عبدالرزاق داود مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر اخیر گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به این کشور گفت: دولت پاکستان تمام توان خود را برای عملیاتی کردن توافقات امضا شده با جمهوری اسلامی ایران را به کار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مقامات عالیرتبه پاکستان اهمیت ویژه ای برای ارتباطات منطقه ای قائل هستند و نقش جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع مهم ارزیابی می کنند و توسعه مناسبات با ایران برای دولت پاکستان بسیار حائز اهمیت است.

عبدالرزاق داود تاکید کرد: در مذاکرات خود با دولت جمهوری اسلامی ایران توافق کردیم، جلسه مشترک بعدی وزرا اواسط ماه آینده برگزار شود و برای پیشبرد اهداف تعیین شده نیز بازه زمانی یک تا سه ماه قرار داده شده است.

مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری در پایان این دیدار بیان کرد: روابط ایران و پاکستان برای منطقه بسیار سودمند است و جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در منطقه ایفا می‌کند.

شایان ذکر است آقایان محسن پیرهادی، محمد رشیدی و خانم الهام آزاد از دیگر از اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این جلسه حضور داشتند و در خصوص توسعه و تقویت همکاری دو کشور در عرصه های گوناگون بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی گفتگو و تبادل نظر کردند./