شب است و لحظه‌ی حرمان مریم

و طفلی خفته در دامان مریم

وجود نازنینش بکر و بی‌عیب

خدا می‌داند و وجدانِ مریم

مسیح خالق و پیغمبر صلح

گلی خوشبوی از بُستانِ مریم

همان طفلی که از روح خداوند

نهالش تنجه زد در جانِ مریم

***

میلاد پیام‌آور توحید، صلح و مهربانی، سمبل صبر و شکیبایی، پیامبر اولوالعزم، حضرت عیسی مسیح (ع) بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد.